Haber

Binlerce Hataylının hayatı kurtulabilirdi… ‘Tabut evlerin’ yenilenmesi böylece engellendi.

 • Haber7 – ÖZEL

Kahramanmaraş’ta meydana gelen çifte depremin yıkıcı yıkıma yol açtığı Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Emek ve Aksaray mahallelerinde hayata geçirilmesi planlanan ve yargı tarafından iptal edilen Kentsel Dönüşüm projesinin detayları. Haber7 ulaşmış. Tarih boyunca en çok şok yaşayan şehir Hatay’ın kalbi sayılıyor. İşVe AksarayMahallelerindeki riskli binaları yenilemek ve depreme karşı daha güçlü hale getirmek için. Çevre ve Şehircilik BakanlığıDaha önce başlatılan projenin nasıl başarısız olduğunu gözler önüne seriyoruz…

YER KİMDİR?

Kentsel dönüşüm; İstenmeyen kentsel dokuların, kentleri ekonomik, sosyal ve mekansal olarak yeniden ele alarak, çağdaş şehircilik unsurları ve planlama ilkeleri doğrultusunda dönüştürme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Kentlerin ekonomik, sosyal ve mekansal açıdan yeniden ele alınarak çağdaş şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olarak dönüştürülmesi esasına dayanan Kentsel Dönüşüm, özellikle Hatay ilini ilgilendirmiştir. Çevre ve Şehircilik BakanlığıBu kapsamda yerel belediyelerle birlikte; Hatay’ın riskli bölgeleri hakkındakapsamlı çalışmalar yürütmüştür. CHP’libölgedeki siyasileri ve uzantılarıyla büyük bir direniş gösterdi. kentsel dönüşüm projeler hep başarısız olmuştur. Bölgede yaşayan vatandaşlar Kentsel Dönüşüm’e karşı manipüle edildi. Hataylıların inançlı konutlarda yaşamasını sağlayacak projeler hep yargıya taşınarak bu şekilde iptal edilerek durduruldu.

Depreme dayanıklı konutların yıkılarak yeniden inşası ve yeniden inşası için uygulanan kentsel dönüşüm projeleri, müteahhitler için para musluğu”, “rant dönüşümü“Prestij suikastı yapılıyor, davalar açılıyor, mahkeme kararıyla projeler durduruluyor.

İşte o projelerden biri; Hatay‘nin merkezi Antakyailçenin Emek Mahallesiile Aksaray İlçesiyılında riskli yapılar için hazırlanan Kentsel Dönüşüm projesiydi.

350 bin metrekare alan yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. Aksaray ve Emek Mahalleleri Riskli Alan Önerisi Nazım İmar PlanıŞehircilik etiği ve planlama teknikleri ile halkın sosyal, ekonomik ve mekansal yapısının güçlendirilmesi, yetersiz ve sağlıksız yapıların modernize edilmesi, daha yaşanabilir, ulaşılabilir ve değerli bir kentsel kesimin oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Emek ve Aksaray Mahalleleri sınırları içerisinde, 350 bin metrekare2013/4785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Riskli Alan” duyurusu yapıldı.

Kentsel Dönüşüm projesi, 8 bin 296nüfusu olan Emek İlçesi ile 9 bin 513Nüfusun oluşturduğu Aksaray mahallesini de kapsıyordu.

Riskli Bölge. Dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması için Antakya Belediye Meclisi’nde. 1 Nisan 2016tarih kararı verildi.

Genel anlamda konut, sanayi, ticaret, sosyal donatı, tarım, turizm, ulaşım amaçlı yerleşim ve arazi kullanım kararlarının belirlendiği planlardır. Kalkınma Planı‘ denir.

Riskli alanı oluşturan uygulama imar planında; 24.27 hektar Konutalan, 0.68 hektar ticaretalan, 0.62 hektar ilköğretimbitki alanı, 0.25 hektar ParkVe dinlenmekalan, 0.11 hektar Pazaralan, 0.10 hektar dini tesisbelirlenmiş alan.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emek ve Aksaray Mahallelerinde yaklaşık 35 hektarlık riskli alan için 3 bin 859 bağımsız birim ve 15 bin 976 kişilik nüfus belirlendi. Planlama alanındaki toplam nüfus 11.667 kişi olarak hesaplanmıştır.

TEKNİK TARİFLERİN ANLAMI

 • Türkiye’nin tamamını ve bölgelerini kapsayan genel plan” 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” adı verilir.
 • Bu plan sadece bir ili kapsamaktadır ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından hazırlanmaktadır. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” adı verilir.
 • “Şehirde belli olan bir bölgenin kadastral durumu mevcut haritalara işlenir”. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı“Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıyor.
 • Nazım İmar Planı’nın uygulanışını ayrıntılı olarak gösteren planlarda, ” 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ” adı verilir. İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanır ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından onaylanır.

Proje ile ulaşım ağı, ticaret merkezleri, sosyal konutlar, meydan, açık ve yeşil alanlar oluşturulması planlandı.

RİSKLER TEK TEK SIRALANDI

Dönüşüm projesi ile ilgili olarak “1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı – Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Riskli Alan Plan Araştırma Raporu” hazırlanmıştır.

Raporda Emek ve Aksaray Mahallelerinin riskli tarafları şöyle sıralanıyor:

 • Binalar taşıyıcı sistem ve yapı kalitesi açısından risk oluşturmaktadır.

 • Binaların konfor düzeyi çağdaş standartlara uygun değildir.

 • Teknik ve sosyal altyapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar

 • Bölge halkının rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yeşil alan eksikliği

 • Kullanıcılara hizmet verecek otopark olmaması

 • Bölgede aktif olmayan ticari faaliyetler

 • Yeni ticari birimlerin gelmesini sağlayacak nitelikli ticari birimlerin olmaması

 • Binaların ekonomik ve fiziki ömrünün sonuna gelmiş olması

 • Bölgenin imar kararlarını düzenleyecek bir imar planının olmaması

 • Yol hiyerarşisinin olmaması nedeniyle sağlıklı bir toplu taşıma hattı oluşturulamaması

 • Altyapı, gelişen şehre ve değişen ihtiyaçlara cevap verememektedir.

 • Bölge halkının sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak donanım eksikliği

 • Kent estetiğini bozan, kent imajını olumsuz etkileyen yapıların varlığı

 • Mevcut imar planının uygulanmasında kadastro engellerinin varlığı

 • Bölgede alternatif ulaşım sistemlerinin olmaması

 • Bölgede dar ve çıkmaz sokaklarKALİTESİZ BİNALAR TEHDİT!

Bölgeyi tehdit eden unsurlar olarak şu çarpıcı unsurlar yer aldı:

 • Bölgede çok sayıda kalitesiz bina var.

 • Yerleşim düzeni olası bir afet müdahalesi için uygun değildir.

BUGÜN GÖRDÜĞÜ GİBİ

Raporda, Hatay 1. derece titreme bölgesiBölgede Doğu Anadolu ve Meyyit Denizi Faylarının bulunduğu vurgulanmaktadır. 7’den büyük depremler üretebilirifade edilir. 

DİRENDİLER, SAĞLADILAR, BİNALARIN YENİLENMESİNİ İNDİRDİLER.

Bakanlığın riskli binalarla ilgili yürüttüğü Kentsel Dönüşüm projesine CHP ve kontrolündeki örgütler büyük direnç gösterdi. CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kentsel Dönüşüm projesine tepki için Emek Mahallesi’nde miting bile düzenledi.

CHP’li Savaş, 2019 seçimlerinde mahalledeki eski binaların önünde toplanan kalabalığa seslenerek şunları söyledi: Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesinde yaşanan haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.” söz konusu.

DUYURU İÇİN MAHKEMEYE ÇIKTILAR

Büyük karalama kampanyası yürüten Kentsel Dönüşüm projesi hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)yargı sürecini başlattı.

2016 yılında açılan dava 3 yıl sürdü. TMMOB’nin açtığı iptal davasında Emek ve Aksaray mahallelerindeki eski ve çürüyen binaların yenilenmesine itiraz edildi. Hatay 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada TMMOB, Hatay’daki riskli yapıları “ mimari mirasdedi.

Hatay 1. İdare Mahkemesi, 11 Nisan 2019 tarihli kararıyla Hatay’daki Kentsel Dönüşüm projesini iptal etti.

Mahkeme kararında, “ Beklenmeden tamamlanan /…/ Riskli Alan Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına ilişkin davaya konu davanın hukuka uygunluğu bulunmamaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile ve Bakanlığın görüşü alınmaksızın.” denildi.

MAHKEME DURDURULDU

Bu kararla Hatay’ın eski ve çürümüş binalarıyla bilinen iki ilçesindeki Kentsel Dönüşüm projesi iptal edildi. Bölgedeki fayların 7’den büyük depremler üretebileceği tespitiyle hazırlanan projede; Böylece CHP, bölge halkının tepkisi ve Mimarlar Odası’nın girişimleriyle engellendi.

İşte o mahkeme kararı:

DEPREMDE HER İKİ MAHALLE YOK OLDU

Hatay’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yüzlerce bina çöktü. Depremde, Kentsel Dönüşüm projesinin durdurulduğu Emek ve Antakya mahallelerindeki çok sayıda eski bina yıkıldı. Depremin ardından Emek Mahallesi’nden yardım çığlıkları duyuldu.

Deprem öncesi Emek Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm’e karşı miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şunları söyledi: Antakya Belediye Başkanı iken Emek Mahallesi’ni riskli bölge ilan eden ve kentsel dönüşüm alanı olması için başvuran bendim.” söz konusu.

Kentsel Dönüşüm geçirmemiş Emek-Aksaray mahallelerinin sarsıntı sonrası halini gösteren görüntüler ise şöyle:KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort